За компанията

 

„ВОДСТРОЙ 98” АД

Акционерно дружество „Водстрой 98” е основано през 1998 г. в град Сливен, като правоприемник на Държавното предприятие „Водно строителство”.

Дружеството запазва и развива добрите си производствени практики, създадени през годините.

Дейността на фирмата е реализирана в следните направления:

•    Проектиране, изграждане и инженеринг на промишлени и граждански обекти.

•    Реконструкция, ремонт и поддръжка на стратегически държавни стопанства.

•    Производство на строителни продукти.

 

Сертификати/Удостоверения

„Водстрой 98“ AД спазва строги стандарти по отношение на здравеопазване, безопасност, сигурност и околна среда, както и контрол на качеството.

Вижте нашите сертификати и удостоверения

Последни проекти

  • ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА МЕЧКАРЕВО

    Цех за производство на стоманени сварни тръби, както и оборудване за различни хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.