административен договор

Публично съобщение за набиране на ценови предложения за застраховане на придобитите по проекта активи

октомври 11th, 2016

"Водстрой 98" АД обявява съобщение за събиране на ценови предложения за избор на застрахователна компания за застраховане на прдобити активи Съобщение...

Read more

Публична покана за Доставка на оборудване, обзавеждане, операционна система и софтуери

октомври 3rd, 2016

Публична покана за Доставка на оборудване, обзавеждане, операционна система и софтуери необходими за създаването на нови работни места  във „Водстрой 98“ АД Покана Образец - Оферта Образец...

Read more

Обява за нови работни места

септември 12th, 2016

Подбор на кандидати за 10 /десет/ работни места с длъжност "Строителен Инжинер" разкрити за безработни и неактивни лица по проект BG05M90POO1-1.003-0383 "Нов старт за професионална реализация във "Вод...

Read more

Съобщение за сключен административен договор – Ново работно място

юли 21st, 2016

На 20.07.2016 г. фирма „Водстрой 98“ АД подписа договор с Министерството на труда и социалната политика /чрез Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“/ за предоставяне на ...

Read more