Category Archives: Тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и СКАДА Пловдив – Бургас

Публикуван материал за проведената церемонията на 31.01.2017 г. по рязане на лента на обекта

С 20 милиона лева обновиха тяговата подстанция на НКЖИ в Стара Загора 850-метров тунел на линията край Чирпан ще позволи влаковете да вдигат до 160 км/ч Големият инфраструктурен обект на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) в Стара Загора - тяговата подстанция, която захранва част от жп линията Пловдив-Бургас, вече е обновена с най-съвременно оборудване на…
Read more

Информация за договора към октомври 2015 год.

ПРОЕКТ  „Рехабилитация на железопътната инфраструктура В участъци ОТ ж.п. линията „Пловдив - Бургас” Обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия „Пловдив – Бургас“ – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни…
Read more

Информация за договора към месец юни 2015 год.

ПРОЕКТ  „Рехабилитация на железопътната инфраструктура В участъци ОТ ж.п. линията „Пловдив - Бургас” Обект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия „Пловдив – Бургас“ – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни…
Read more