Максимална ангажираност на работещите във фирмата, оптимизиране на процесите и дейностите във фирмата за постигане на високо качество, безопасна работа и защита на околната среда